สาเหตุการมีบุตรยาก


สาเหตุการมีบุตรยากภาวะมีบุตรยากหมายถึงภาวะคู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตรได้ภายใน 1 ปี หลังจากแต่งงานมาแล้ว 1 ปี มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอและไม่ได้คุมกำเนิดมาก่อน แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ละก็แสดงว่ามีภาวะของการมีบุตรยาก โดยสาเหตุ ทางด้านฝ่ายหญิง จากสถิติพบประมาณร้อยละ 40-50 มีการทำงานของระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบฮอร์โมนทำให้ไม่มีการตกไข่ ผนัมดลูกเจริญเติบโตไม่ดีพบ ท่อรังไข่อุดตัน พังผืด หรือเนื้องอกในมดลูก เยื่อผนังมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุที่มาจากฝ่ายชาย ปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่ จำนวนสเปิร์มน้อย การเคลื่อนไหวแหวกว่ายผิดปกติ ท่อนำเชื้อหรือท่อปัสสาวะตีบตัน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การติดเชื้อ หรือผิดปกติตั้งแต่กำเนิดในระบบสืบพันธุ์ บางรายพบว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับความอ้วน ภาวะทุพโภชนา ความเครียด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีผลต่อความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ พัฒนาการของลูกอัณฑะผิดปกติ การสร้างตัวอสุจิลดน้อยลง และระดับของฮอร์โมนเพศชายลดลง คุณภาพของอสุจิมีปริมาณจำนวนน้อย.

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...