ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์


ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์การเกิดอุบัตเหตุและเสียชีวิตจากรถยนต์ในบ้านเราในปีหนึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ขัดข้องหรือเสื่อมสภาพ การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในกรณีเช่นนี้ เราสามารถป้องกันได้ โดยก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานรถยนต์หรือก่อนออกเดินทาง เราจะต้องตรวจเช็คส่วนต่างๆของรถยนต์ในขั้นพื้นฐาน ว่าอุปกรณ์ต่างอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เช่นตรวจดูยางรถยนต์ทุกล้อว่าหน้ายางสึกมากเกินไปหรือเปล่า หรือยางมีรอยแตกแยก ลมยางอ่อน ยางปูดบวมบ้างไหม ถ้ายางส่วนไหนบกพร่องไม่พร้อมที่จะใช้งานต้องจัดการเปลี่ยนหรือแก้ไขเสียก่อนที่นำไปใช้งาน ควรตรวจดูน้ำมันเบรคว่าอยู่ในระดับหรือว่าพร่องหรือเปล่าถ้าขาดก็ต้องเติม ที่สำคัญควรก้มดูใต้ห้องเครื่อง หรือทั้งตัวรถว่ามีน้ำมันอะไรไหลซึมย้อยตกลงมาบ้างไหม ถ้าสังเกตุเห็นเราจะต้องหาจุดสาเหตุของที่มา ถ้าพบต้องรีบนำไปให้ช่างหรืออู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้บ้านช่วยดู เพราะถ้าเราไม่รีบแก้ไขเสียก่อน ในขณะที่เราขับขี่รถยนต์ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในระหว่างเดินทางได้ เล็กๆน้อย เหล่านี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์.

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...