ปิ้งย่างปลาไม่ให้ติดตะแกรง


เคล็ดลับย่างปลาไม่ให้ติดตะแกรงก่อนที่จะปิ้งหรือย่างปลา ใช้น้ำส้มสายชูทาตะแกรงที่จะนำปลามาปิ้งให้ทั่ว แล้วนำตะแกรงวางบนเตาไฟให้ร้อนแล้วจึงนำปลาที่จะปิ้งหรือย่างวางลง เมื่อปิ้งปลาสุกแล้วรับรองปลาจะไม่ติดตะแกรงอีกเลยปลาก็จะคงรูปทรรงสวยงามเหมือนเดิม ถ้าเเกิดมีควันคลุ้ง ขณะปิ้งหรือย่างปลาให้ใช้เกลือโรยลงบนถ่านคุไฟดีแล้วจะช่วยให้ไม่มีควันคลุ้งได้.

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...